Fond og legater

Kvalitetsforbedringsfond III

Den norske legeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus
24. august 2018

Rammeavtale

RAMMEAVTALE om samarbeidsordning for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus