Fond og legater

Kursavgifter og honorarsatser for legers videre- og etterutdanning

Sentralstyret har vedtatt endringer i kursavgifter og kursleder- og honorarsatser f.o.m. 1.7.2017. Nåværende og nye satser følger under:
23. august 2018
Kursavgifter Sats 1.1.2018 Sats 1.7.2018
1 dags kurs  2500  2600
2 dagers kurs 3300 3400
3 dagers kurs 4700  4800 
4 dagers kurs 6100 6300
5 dagers kurs 7000  7200 
 
Kurs over 5 dager: Kr 1700 per etterfølgende kursdag.
Andre yrkesgrupper som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift. 
 
Honorarer Sats 1.1.2018 Sats 1.7.2018
Kursleder per kursdag    
Kurs uten prøve 6000  6000 
Kurs med prøve 7100 7100
     
Dersom det er flere kursledere, deles honoraret.  
     
Originalforelesninger    
45-60 minutter 3500 3500
30-45 minutter 3200 3200
15-30 minutter 2400 2400
Utenlandske forelesere per time 6000 6000
     
Paneldeltakelse/rundebordskonferanser 1400 1400 
     
Gruppeledelse    
For første time med en gruppeleder 2000 2000
Med flere gruppeledere 1300 1300
Påfølgende time med en gruppeleder 1400 1400
Med flere gruppeledere 1100 1100