Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Fond og legater

Fond for kvalitet og pasientsikkerhet

Fondets formål er å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.
24. august 2018

Fondsutvalgets sammensetning

Representanter:
Ole Strand (leder), Legeforeningen (2017-2020)
Jon Helle, Legeforeningen (2017-2020)
Anne Karin Rime, Legeforeningen (2017-2020)
Petter Brelin, Legeforeningen (2019-2022)
Yngvild Hannestad, Legeforeningen (2017-2020)
Runa Heimstad, Helse- og omsorgsdepartementet (2017-2020)
Knut Berglund, Helse- og omsorgsdepartementet (2017-2020)
Sigrid Askum, KS (2017-2020)
 
Vararepresentanter:
Ellen Tveter Deilkås, Legeforeningen (2017-2020)
Martin Altreuther, Legeforeningen (2017-2020)
Kine Lynum, Helse- og omsorgsdepartementet (2017-2020)
Torun Risnes, KS  (2017-2020)

Fondet har to søknadsfrister i året, 1. april og 1. oktober.

Søknaden sendes Legeforeningen Kvalitetsfondet
Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.