Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Publiserte artikler finansiert av AMFF

Shift work schedule and night work load: Effects on body mass index – a four-year longitudinal study

Buchvold HV, Pallesen S, Waage S, Bjorvatn B. Shift work schedule and night work load: Effects on body mass index – a four-year longitudinal study. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. doi:10.5271/sjweh.3702
8. februar 2018