Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Publiserte artikler finansiert av AMFF

A qualitative assessment of adolescents attitudes to health and seeking help for health-related problems

Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette & Haavet, Ole Rikard (2017) "A qualitative assessment of adolescents attitudes to health and seeking help for health-related problems" ISSN 2052-5656. 5(3), s 324- 328.
22. januar 2018