Allmennmedisinsk forskningsfond

Søknadsskjema

Søknad til Allmennmedisinsk forskningsfond sendes elektronisk.
27. august 2018

Vi ønsker eventuell tilbakemelding på bruk av skjemaet til tor.carlsen@legeforeningen.no.

Styret drøftet tildelingspolicy i fondet i styremøtet våren 2016. Policy er punktvis oppsummert her.

Leger som har spesialitet i allmennmedisin, eller er under spesialisering, kan søke.

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

Ved første søknad til AMFF: 
Selve søknaden skal ha maksimalt en sides resyme og inntil ni siders beskrivelse av de første fire kulepunktene:

  • prosjektbeskrivelse
  • finansieringsplan
  • tidsplan
  • formidlingsplan;

Videre

  • Søkers CV
  • Veiledererklæring: Søker skal ha veileder knyttet til Allmennmedisinsk forskningsenhet eller allmennmedisinsk universitetsseksjon/faggruppe i Norge. Veileder skal fylle ut skjema som sendes inn sammen med øvrige vedlegg. Last ned skjema for veiledererklæring her.
  • Veileder(e)s CV med publikasjoner,

Oversendelsesbrev resyme og veilederbrev skal være på norsk. 


Ved forlengelse av prosjekt som tidligere har fått støtte fra AMFF
:

  • Oppdatert prosjektbeskrivelse og framdriftsplan, med eventuelle endringer fra forrige søknad i kursiv.
  • Veilederklæring  last ned her -  fylles ut og sendes inn sammen med øvrige vedlegg

Ved flere søkere til fellesprosjekt: Ta kontakt med sekretariatet, se kontaktinfo under.

Alle vedlegg må samles til ett dokument på maks 25 sider totalt (obs: må sendes i pdf-format), som lastes opp i "browse"-feltet under.

Se utlysningteksten for utfyllende informasjon om krav til søknad.

Søknaden mottas av Allmennmedisinsk forskningsfonds sekretariat, og eventuelle spørsmål kan rettes til Tor Carlsen.