Aktuelt

Utlysning av stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for høsten 2019 med søknadsfrist 15. september.
21. juni 2019

For støtte til større ph.d.-prosjekter, oppfordrer vi til å søke stipender gjennom Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF).

Søknadsfrist: 15. september 2019