Fond og legater

Allmennmedisinsk forskningsfond

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter.
Allmennmedisinsk forskningsfond logo
Allmennmedisinsk forskningsfond logo