Nyheter

Ber om endring i fraværsreglene for LIS1

22. februar 2019
Legeforeningen, RHF-ene og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet om å endre de nye fraværsreglene for LIS1.

Fortsetter samarbeidet med den malawiske legeforening

19. februar 2019
Legeforeningen har siden 2015 finansiert et samarbeidsprosjekt med Society of Medical Doctors of Malawi (SMD). Hensikten har vært å styrke legenes faglige rolle i Malawi.

Fruktbare diskusjoner for å løfte faget

18. februar 2019
Med en felles målsetting om å styrke Legeforeningens faglige stemme, møttes sentralstyret og fagstyret hverandre for første gang.

Trenger 600 nye allmennleger i spesialisering i året

12. februar 2019
Leger som går av med pensjon, fremtidig befolkningsvekst og reduksjon i arbeidsbelastningen blant fastleger krever, en solid økning i antallet ALIS-stillinger, viser ny rapport.

Forsinket fakturering av kontingent første halvår 2019

08. februar 2019
Legeforeningen sender vanligvis ut kontingentkravet for første halvår rundt januar/februar hvert år. 

Gjennomslag for kollektivt vern i sentrale forhandlinger mellom Virke og Legeforeningen

05. februar 2019
Legeforeningen og Virke er enige om ny nasjonal særavtale, etter forhandlinger 4. og 5. februar.

Ny rapport slår fast store utfordringer i fastlegeordningen

22. januar 2019
– Det er helt avgjørende at den nye regjeringen har forpliktet seg til å innføre strakstiltak, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen. Tilstandsrapporten viser at problemene blir stadig større.

Regjeringsplattformen: Mer forpliktende om helse

18. januar 2019
Tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger, flere LIS1-stillinger og stedlig ledelse i sykehus, er noe av det de fire regjeringspartiene nå er blitt enige om.

Sykehustalen 2019: Forventer kortere ventetider i rus og psykiatri

15. januar 2019
Legeforeningen støtter helseministerens mål, men etterlyser samsvar mellom sykehusenes pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser.

Side 1 av 22