Nyheter

Forhandlingene om normaltariffen i fastlegeordningen er i gang

16. mai 2019
Regjeringen må vise handlekraft for å hindre ytterligere frafall av fastleger. - Finansieringen av en bærekraftig fastlegeordning er et politisk ansvar, sier president Marit Hermansen.

Revidert nasjonalbudsjett: - Lytter ikke til befolkningen

15. mai 2019
I revidert statsbudsjett er helse nok en gang underprioritert. – Regjeringen er ute av takt med velgernes ønsker, sier president Marit Hermansen.

Forhandlingene om rammeavtalen for fastlegeordningen i gang

15. mai 2019
Legeforeningen vil prioritere krav som vil bidra til økt rekruttering og stabilisering av fastleger i næringsdrift.

Innspill til utvikling av nasjonale e-helseløsninger

10. mai 2019
Klinikere må involveres under planleggingen og løsningene må føre til målbar klinisk nytte, slår Legeforeningen fast i ny e-helserapport.

Folkehelsemelding med mangler

10. mai 2019
President Marit Hermansen og sentralstyremedlem, Ole Johan Bakke, uttrykte under gårsdagens høring 9. mai bekymring for alkohol- og tobakksavgiftspolitikken, og smitteberedskapen.

Marte Kvittum Tangen valgt som leder for Norsk forening for allmennmedisin

09. mai 2019
- Vi skal kjempe for en trygg fastlegetjeneste som leverer en likeverdig helsetjeneste for alle.

Nils Kristian Klev valgt som ny leder for Allmennlegeforeningen

08. mai 2019
- Takk for at jeg får lov til å føre kontinuiteten videre, jeg har brettet opp ermene.

Legeforskningsinstituttet arrangerer EAPH-konferansen 2019

08. mai 2019
Den 20.-21. mai arrangerer Legeforskningsinstituttet (LEFO) konferansen "The Doctor, The Patient and The Workplace", på vegne av European Association for Physician Health (EAPH).

Lanserer utviklingsplan for fastlegeordningen

07. mai 2019
Legeforeningens budskap og forslag til løsninger på utfordringene i fastlegeordningen, er nå samlet i ett dokument.

Side 1 av 26