Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Nyheter

Livet som ung lege under lupen

31. oktober 2019
Kreftforeningens vitensenter var stappfullt da Yngre leger forening (Ylf) og Oslo legeforening avholdt arrangementet "Livet som ung lege".

Statsbudsjettet 2020: sparebluss og dobbel bokføring

29. oktober 2019
Regjeringen har ønsket å legge fram et stramt budsjett for å bremse til landets økonomi. Men i en tid med godt arbeidsmarked, sterk sysselsetting, lav ledighet og et rekordstort oljefond, kunne staten investert for framtida i helsetjenesten.

Klar tale til kommunal- og forvaltningskomiteen

23. oktober 2019
Legeforeningen satte søkelyset på god samhandling mellom sykehus og kommuner under kommunal- og forvaltningskomiteens høring om statsbudsjettet for 2020.

INNSPILLSMØTE: Fastlegeordningen er ankeret i helsetjenesten

21. oktober 2019
Helseminister Bent Høie åpnet den første i serien av møter der ansatte i kommunen, pasienter og pårørende kan snakke ut om hvordan fastlegeordningen kan bevares.

TV-aksjonen 2019: Nå er det hennes tur

18. oktober 2019
TV-aksjonen går av stabelen søndag 20. oktober. Legeforeningen støtter årets aksjon som går til Care og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Høring i Stortinget: Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

16. oktober 2019
Legeforeningen støtter initiativet, men setter spørsmålstegn ved om regjeringens forslag overhodet kan kalles en opptrappingsplan.

Legeforeningen ber regjeringen omprioritere

15. oktober 2019
Legeforeningen har tidligere gitt regjeringen honnør for å prioritere helse, men i statsbudsjettet for 2020 er helsesatsingen fraværende.

Klart for påmelding til årets høstmøte om pasientsikkerhet

15. oktober 2019
Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet arrangerer høstmøte for leger og legestudenter torsdag 28. og fredag 29. november.

Statsbudsjettet 2020: Et helsebudsjett uten puls

07. oktober 2019

Side 2 av 33