Nyheter

Medisinstudent Rannei Hosar er ungdomsdelegat på Verdens helseforsamling

23. mai 2019
For første gang deltar Norge med en ungdomsdelegat med helse som fagfelt på den årlige helseforsamlingen i Genève.

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

22. mai 2019
Akademikerne og Spekter har i dag signert lønnsoppgjørene for 2019.

Viktig folkehelsedokument vedtatt i CPME

20. mai 2019
- Vedtaket vårt fokuserer på lokale tiltak og fysisk aktivitet, noe som så langt ikke har blitt berørt i folkehelsearbeidet i tilstrekkelig grad, sier Ole Johan Bakke.

Forhandlingene om normaltariffen er i gang

16. mai 2019
Regjeringen må vise handlekraft for å hindre ytterligere frafall av fastleger. - Finansieringen av en bærekraftig fastlegeordning er et politisk ansvar, sier president Marit Hermansen.

Revidert nasjonalbudsjett: - Lytter ikke til befolkningen

15. mai 2019
I revidert statsbudsjett er helse nok en gang underprioritert. – Regjeringen er ute av takt med velgernes ønsker, sier president Marit Hermansen.

Forhandlingene om rammeavtalen for fastlegeordningen i gang

15. mai 2019
Legeforeningen vil prioritere krav som vil bidra til økt rekruttering og stabilisering av fastleger i næringsdrift.

Innspill til utvikling av nasjonale e-helseløsninger

10. mai 2019
Klinikere må involveres under planleggingen og løsningene må føre til målbar klinisk nytte, slår Legeforeningen fast i ny e-helserapport.

Folkehelsemelding med mangler

10. mai 2019
President Marit Hermansen og sentralstyremedlem, Ole Johan Bakke, uttrykte under gårsdagens høring 9. mai bekymring for alkohol- og tobakksavgiftspolitikken, og smitteberedskapen.

Marte Kvittum Tangen valgt som leder for Norsk forening for allmennmedisin

09. mai 2019
- Vi skal kjempe for en trygg fastlegetjeneste som leverer en likeverdig helsetjeneste for alle.

Side 1 av 26