Nyheter

- Krevende hvis dette budsjettet blir stående

18. oktober 2018
Legeforeningen ga klar beskjed da de møtte helse- og omsorgskomiteen og finanskomiteen i høring om statsbudsjettet.

Statsbudsjettet: Halvhjertet for helse

08. oktober 2018
Regjeringen legger fram et stramt statsbudsjett. - Helsesektoren burde vært prioritert enda høyere. Nå skal vi gjøre vårt for at helse kommer styrket ut av budsjettforhandlingene, sier president Marit Hermansen.

Statsbudsjettet: Prioritér helse i 2019

08. oktober 2018
Statsbudsjettet for 2018 viste et lite, men nødvendig taktskifte. Legeforeningen har derfor forventninger til en tydelig satsing på hele helsetjenesten for 2019.

Leve hele livet: Legeforeningens syv innspill

05. oktober 2018
Legeforeningen stilte 1. oktober på høring i helse- og omsorgskomiteen om Stortingsmeldingen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.

Enighet med staten om fastlegenes normaltariff

01. oktober 2018
Staten og Legeforeningen er nå enige om raskt å få på plass flere fastleger, få ned pasientlistene og at fastlegene skal kompenseres økonomisk for dette.

Skal styrke den faglige stemmen

27. september 2018
Det ble skrevet historie da Legeforeningens faglandsråd samlet seg for første gang.

Går sammen med pasientene om kloke helsevalg

13. september 2018
- Blant 1528 leger som har svart på Legeforeningens undersøkelse, mener 90 prosent at overbehandling er et problem i norsk helsevesen.

Lansering av Gjør kloke valg

04. september 2018
Legeforeningen lanserer Gjør kloke valg torsdag 13. september på Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo. Møtet er åpent for alle.

Legeforeningen på Arendalsuka

14. august 2018
Fastlegeordningen, e-helse og todelt helsevesen er blant temaene Legeforeningen diskuterer under årets Arendalsuka.

Side 2 av 21