Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2019

Nytt sentralstyre på plass

Legeforeningens nye sentralstyre tok over stafettpinnen 1. september.
Samfunnspolitisk avdeling
2. september 2019
Foto: Thomas B. Eckhoff
Foto: Thomas B. Eckhoff.

Mandag 2. september hadde sentralstyret sitt første møte. 

Det nye sentralstyret består, i tillegg til president Marit Hermansen og visepresident Anne-Karin Rime, av:

Kristin Kornelia Utne, Yngre legers forening (ny)

Clara Bratholm, Yngre legers forening (ny)

Geir Arne Sunde, Overlegeforeningen (ny)

Nils Kristian Klev, Allmennlegeforeningen (ny)

Marit Karlsen, Allmennlegeforeningen (ny)

Frøydis Olafsen, Praktiserende spesialisters landsforening (ny)

Ole Johan Bakke, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid