Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2018

Staten har levert forhandlingstilbud

Normaltariffen: Etter en ukes utsettelse møttes partene for overrekkelsen av statens første tilbud.
forhandlinger-hender

Legeforeningen overrakte sine krav til forhandlingene om Normaltariffen 14 mai. I den forbindelse påpekte foreningen det prekære behovet for handlekraft for å snu utviklingen i fastlegeordningen.

Staten skulle opprinnelig ha levert sitt tilbud 4. juni, men dette ble utsatt til 11. juni fordi de ikke var forhandlingsklar. Mandag møttes dermed partene igjen for første forhandlingsmøte.

Partene skal møtes til flere forhandlingsmøter frem til slutten av juni.