2018

Spesialitetskomiteenes anbefalinger for spesialistutdanningen

Fagmiljøene har etterspurt spesialitetskomiteenes anbefalinger om læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Disse er nå gjort tilgjengelige.
340A9675
Illustrasjonsfoto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

Dokumentene for den enkelte spesialitet inneholder spesialitetskomiteenes anbefalinger til:

  • innledende tekst for spesialiteten
  • nasjonale læringsaktiviteter, i form av kurs- og prosedyreliste
  • læringsmål med tilhørende utdypende tekst, anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer
  • spesialitetsspesifikk utdypende tekst, anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer tilknyttet felles kompetansemål (FKM) dersom dette er utarbeidet 

Oversiktene over spesialitetskomiteenes anbefalinger er tilgjengelig både i PDF- og Excel-format. 

Anbefalingene fra den enkelte spesialitetskomite publiseres fortløpende.

Les anbefalingene her: