Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2018

Spesialitetskomiteenes anbefalinger for spesialistutdanningen

Fagmiljøene har etterspurt spesialitetskomiteenes anbefalinger om læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Disse er nå gjort tilgjengelige.
340A9675
Illustrasjonsfoto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

Dokumentene for den enkelte spesialitet inneholder spesialitetskomiteenes anbefalinger til:

  • innledende tekst for spesialiteten
  • nasjonale læringsaktiviteter, i form av kurs- og prosedyreliste
  • læringsmål med tilhørende utdypende tekst, anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer
  • spesialitetsspesifikk utdypende tekst, anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer tilknyttet felles kompetansemål (FKM) dersom dette er utarbeidet 

Oversiktene over spesialitetskomiteenes anbefalinger er tilgjengelig både i PDF- og Excel-format. 

Anbefalingene fra den enkelte spesialitetskomite publiseres fortløpende.

Les anbefalingene her: