Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2017

Startet forhandlinger med Spekter

Legeforeningen og Spekter startet i dag forhandlingene om årets mellomoppgjør.
IMG_0005 (002)
Marit Hermansen og Spekters Anne Kari Bratten ved forhandlingsstart. Foto Lisbet T. Kongsvik

- Det er en vanskelig tillitssituasjon i sykehusene etter streiken og disse forhandlingene er en prøvestein på fremtidig partssamarbeid, sier Legeforeningens president Marit Hermansen ved innledningen til forhandlingene.

Presidenten ser likevel frem til konstruktive forhandlinger, som har sitt grunnlag i hovedavtalens bestemmelser som partene er bundet av.  

Bakteppet for Legeforeningens økonomiske krav er legegruppens mindre lønnsutvikling sammenliknet med andre grupper de siste årene.

Selv om det i år er et mellomoppgjør, bringer Legeforeningen også inn innspill til justeringer i A2. Dette som følge av endringer i spesialistutdanningen og manglende innføring av enigheten fra 2014 om faste stillinger for leger i spesialisering.