Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2017

Samarbeidsavtale med Skattebetalerforeningen

Legeforeningen har inngått samarbeidsavtale med Skattebetalerforeningen. Avtalen trer i kraft 1.9. 2017, i første omgang som et forsøk over et halvt år.
Samfunnspolitisk avdeling
21. august 2017

Avtalen gir medlemmer anledning til å få hjelp fra Skattebetalerforeningen innen rettsområdene skatt, avgift og familierett. Næringsdrivende kan i tillegg få hjelp i selskapsrettslige spørsmål.

Skattebetalerforeningen er spesialister på skatt i vid forstand, og har inngående kjennskap til reglene om inntektsskatt, formuesskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og dokumentavgift. Foreningen har også kompetanse innenfor områdene arverett, generasjonsskifte, selskapsrett, pensjon og trygd.

Avtalen gir medlemmer rett til inntil 30 minutters telefontid per år, i telefontiden mellom kl 1200 og 1500, hvor ubrukt tid kan overføres. Gjennom avtalen oppnår medlemmer også elektronisk tilgang Skattehåndbok og medlemsbladet Skattebetaleren. Samarbeidet vil for øvrig gi tilgang til bruk av Skattebetalerforeningens advokatkontor til medlemspris.

Les mer: www.skatt.no