Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2017

Partiene utfordres i sykehuspolitikken

Arbeiderpartiet la i dag frem løfter om 12 milliarder kroner i friske midler til sykehusene. - Utspillet utfordrer de øvrige partiene til å tallfeste sine løfter, sier president Marit Hermansen.
MaritKontorNær
POSITIV TIL TALLFESTING: Marit Hermansen er glad for Arbeiderpartiets konkrete løfter til sykehusene. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Legeforeningen har etterlyst en forpliktende satsning på helse i denne valgkampen, slik at befolkningen faktisk kan måle politikerne på ambisjonene for helsetjenesten de neste fire årene.

- Derfor er vi glade for at Arbeiderpartiet nå tallfester sine løfter til sykehusene med 12 milliarder i friske midler, sier Hermansen.

Det er et faktum at andelen til helse i statsbudsjettet har stått på stedet hvil de siste ti årene. Hermansen minner om at valgkampløfter først får betydning når de forplikter gjennom praktisk politikk. 

- Det er tverrpolitisk enighet om at helse må prioriteres høyere på budsjettene i årene som kommer. Aps utspill utfordrer de øvrige partiene til å tallfeste sine løfter til sykehusene. Befolkningsundersøkelser viser at velgerne forventer at helse skal ha førsteprioritet i den neste fireårsperioden, avslutter Marit Hermansen.