Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2017

Lønnsoppgjøret i sykehusene er i gang

Akademikerne og Legeforeningen krever reelle lokale forhandlinger i helseforetakene uten sentrale føringer.

Akademikerne overleverte sitt krav til Spekter helse klokken 12 i dag. Ansatte i sykehus med mer enn fire års utdanning har de siste årene hatt lavere lønnsvekst enn de andre yrkesgruppene i sykehus. 

- Vi respekterer frontfaget som normgivende for forhandlingene. De siste årenes negative lønnsutvikling danner samtidig et bakteppe for vårt oppgjør, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.   

For overenskomstområdene 4 og 10 krever Akademikerne at det gjennomføres reelle, frie forhandlinger på A2- og B-delsnivå uten sentrale føringer. 

- Ulike sykehus har forskjellige behov og utfordringer. Reelle lokale lønnsforhandlinger er viktig for å kunne tiltrekke seg den riktige kompetansen og for å levere kvalitet i norsk helsetjeneste, sier Frøyland. 

Les mer på nettsidene til Akademikerne.