Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2017

Legeforeningens landsstyremøte 2017

Kan vi unngå et todelt helsevesen der størrelsen på lommeboka er avgjørende, eller er vi for sent ute? Legeforeningen tar denne og andre viktige debatter om helsetjenesten på landsstyremøte i Ålesund denne uken.
8421-PPT-hvilesider-NY-5
ÅPNER I DAG: Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund. Foto: Legeforeningen

Mer enn 500 000 nordmenn har privat helseforsikring, og mange betaler selv for kreftmedisiner. På Kantar Gallups helsebarometer svarer hele 60 prosent at betalingsevne avgjør kvaliteten på behandlingen du får i dag. Samtidig troner helse på topp når befolkningen blir spurt om hvilken samfunnssektor som må prioriteres høyest på statsbudsjettet.

At Norge må investere mer i helse, konkluderer også Menon Economics med i en ny rapport på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk sykepleierforbund. Hvis ikke, vil det offentlige helsevesenet ha problemer med å møte fremtidens behov, uten å forringe kvaliteten på helsetjenestene.

Nye pasientrettigheter er ikke like lett å forstå, ei heller å benytte seg av. Er fremtidens helsetjeneste tilpasset en frisk og oppmerksom middelklasse – og ikke de mest trengende?

Dette er blant spørsmålene som vil diskuteres under den helsepolitiske debatten på tirsdag.

Står den nordiske modellen for fall?

Etter Norges lengste sykehusstreik, som bunnet ut i en tillitskrise mellom ledelse og ansatte, er det betimelig å gjøre opp status for samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Går vi inn i et forhandlingsklima med flere brudd og konflikter? Er partene for langt fra hverandre, hva kan i så fall bøte på situasjonen?

Et forpliktende trepartssamarbeid mellom stat, arbeidsgiver og arbeidstagere har vært en av bærebjelkene i velferdsstaten. Samarbeidet har vært myntet på konstruktiv dialog og involvering. En fersk AFI-rapport (Arbeidsforskningsinstituttet) viser at mer enn 50 prosent av de ansatte opplever at arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Stadig færre arbeidstakere opplever at de har innflytelse på arbeidsplassen.

Samtidig viser tall fra FAFO en økning i andel arbeidstakere som opplever sanksjoner etter å ha varslet om kritikkverdige forhold. Dette gjelder for hele 28 prosent av sykehusleger.

Dette er bakteppet for debatten om den nordiske modellens fremtid som finner sted torsdag 1. juni. I panelet sitter: Kari Sollien (leder i Akademikerne), Jorunn Berland (Leder i YS), Ragnhild Lied (leder i Unio) og Pål Hellesnes (Norsk Journalistlag).

Helsepolitisk temperaturmåler

Respons Analyse gjennomfører årlig en undersøkelse blant befolkningen om legetjenester og andre aktuelle helsepolitiske spørsmål. Befolkningen har blant annet blitt spurt om gratis egenandel for ungdom, akseptabel reiseavstand til nærmeste sykehus og om de vil skatte mer for bedre kvalitet på den offentlige helsetjenesten. Funnene i undersøkelsen vil bli offentliggjort i løpet av landsstyremøte.

Legeforeningens landsstyremøte 2017 finner sted på Scandic Parken i Ålesund i perioden tirsdag 30. mai kl. 10.30 til torsdag 1. juni kl. 16.00.

Åpningen av landsstyremøte, prisutdelinger, debatter og valg streames direkte på Legeforeningens Facebook-side.