Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2017

Høie ønsker større involvering av fastlegene

- Kommunene benytter ikke mulighetene godt nok i dag, mener allmennlegeleder Tom Ole Øren.
Tom Ole Øren2
POSITIV: Tom Ole Øren er glad for at helseministeren oppfordrer kommunene til å ta et større lederansvar.

Torsdag inviterte KS og Helse- og omsorgsdepartementet til den årlige helsekonferanse om primærhelsetjenesten. Ledelse var årets hovedtema.

Helseminister Bent Høie pekte i sitt innlegg på viktigheten av at kommunene blir bedre til å benytte seg av fastlegers kompetanse.

- Dette er gode signaler fra helseministeren. Fastlegene møter hele bredden av kommunenes innbyggere og sitter på mye kunnskap om helsetjenesten som kommunene bør etterspørre, sier leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren.

Også leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, er positiv til ministerens oppfordring.

- Jeg ønsker meg kommuner som viser større interesse for legetjenestene. Kommuneledere må besøke fastlegekontorene, sier Brelin.

Etterlyser interesserte kommuner

Høie mener at det er et ledelsesansvar at fastlegene involveres i arbeidet i kommunene.

- Flere hevder det er vanskelig å lede fastlegene fordi de er selvstendig næringsdrivende og ikke ligger under den tradisjonelle styringslinjen i kommunen, men det stemmer ikke. Det ligger mange muligheter i avtaleverket som kommunene i dag ikke bruker. Det viser også rapporten til Agenda Kaupang som har kartlagt ledelse av legetjenestene i kommunene, sier Tom Ole Øren.

Satser på medisinskfaglig ledelse

Også Legeforeningen satser målrettet på ledelse. Styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene er et av sentralstyrets satsingsområder i inneværende periode.

- Vi utarbeider nå blant annet en veileder i samarbeid med KS med råd og anbefalinger om hvordan kommunene kan lede legetjenestene, avslutter Tom Ole Øren.