Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2017

Forhandlingsoppstart med KS

Denne høsten reforhandles både rammeavtalen for fastlegeordningen og særavtalen for legetjenesten i kommunene.
Samfunnspolitisk avdeling
23. oktober 2017
Marit
ARENA FOR UTVIKLING: - Partene må finne løsninger på utfordringene i fastlegeordningen, sier Marit Hermansen. FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Legeforeningen er enig med KS om å ha felles forhandlingsprosesser for begge avtalene. Forhandlingene startet i lokalene til KS mandag 23. oktober.

President Marit Hermansen leder forhandlingene fra Legeforeningens side.

- Debatten den senere tid har aktualisert utfordringene i fastlegeordningen. Kapasitetsbrist og rekrutteringssvikt må partene finne løsninger på. Disse forhandlingene er derfor en viktig arena for utvikling, sier Hermansen.