Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2017

Enighet i mellomoppgjøret

Mandag ettermiddag ble Legeforeningen og Spekter enige om et økonomisk oppgjør for medisinstudenter med lisens, turnusleger og leger i spesialisering på 2,4 prosent.
IMG_0005 (002)
Kom til enighet. Marit Hermansen og Spekters Anne Kari Bratten (t.h.) Foto Lisebet T. Kongsvik

Overlegene og Legeforeningens øvrige medlemmer i sykehusene skal forhandle lokalt.

Utover dette ble partene enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se på mulige endringer i overenskomsten som følge av endringer i legenes spesialistutdanning.   

Resultatet gjelder for helseforetakene (område 10) og Lovisenberg Diakonale Sykehus (Område 4).

Protokollene kan lastes ned fra høyre side.