Nyheter

Nasjonal helse- og sykehusplan: Legeforeningens innspill

21. juni 2019
I rapporten «Invester for framtiden. Tilrettelegging og samhandling», gir Legeforeningen sine innspill til planen som vil være grunnlaget for utvikling av sykehusene de neste fire årene.

Kongens Fortjenstmedalje til Helle Nesvold ved overgrepsmottaket i Oslo

19. juni 2019
Nesvold har gjennom flere tiår arbeidet for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Helsenæringen bør styrke den offentlige helsetjenesten

12. juni 2019
Legeforeningen var klare med sine budskap da Næringskomiteen hadde høring om helsenæringen.

HOD besøkte Molde kommune

11. juni 2019
Fastlegeordningen stod på programmet da representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet, KS og Legeforeningen gjestet Molde kommune.

Uenighet om supervisjon av leger i spesialisering i primærhelsetjenesten

07. juni 2019
Legeforeningen er uenig med Helse- og omsorgsdepartementet om innholdet i supervisjon under spesialistutdanning – og at oppgaven ikke skal honoreres særskilt.

Klimaresolusjon og menneskerettighetsutvalg

06. juni 2019
Landsstyret vedtok torsdag resolusjon om klima, miljø og folkehelse, og opprettelsen av et menneskerettighetsutvalg.

Marit Hermansen gjenvalgt som president

05. juni 2019
– Tusen takk for tilliten, nok en gang. Mangfoldet er vår styrke, men ikke mangfoldet alene. Sammen er vi sterke, sa Hermansen fra talerstolen. Hun får et helt nytt sentralstyre med seg.

Legeforeningen støtter de streikende i LO og YS

05. juni 2019
LO og YS er i streik i sykehusene. Legeforeningen mener kravet om pensjonsopptjening fra første arbeidede time er rettferdig og rimelig og støtter kravet.

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest

05. juni 2019
Med nasjonal helse- og sykehusplan i horisonten, tok landsstyret fatt på den helsepolitiske debatten om samhandling.

Side 1 av 29