Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Her er de nasjonale tillitsvalgte for 2019

Valget foregikk på Tvk3 i oktober inneværende år.

Nasjonale tillitsvalgte 2018