Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Medlemsfordeler
SBF

Skattebetalerforeningen

Privat:
Medlemmer kan kostnadsfritt benytte Skattebetalerforeningen innenfor rettsområdene skatt, avgift og familierett.

Næringsdrivende:
Driver du privat næring, kan du kostnadsfritt benytte Skattebetalerforeningen innenfor områdene skatte- og selskapsrett. Foreningen har også kompetanse om pensjon og trygd.

Omfang:
Avtalen gir inntil en halv times telefonkonsultasjon per år. Ubrukt tid overføres til neste år. Du får også tilgang til elektroniske tjenester, som Skattehåndboken, medlemsblad mm.