Medlemsfordeler
SBF

Skattebetalerforeningen

Privat:
Medlemmer kan kostnadsfritt benytte Skattebetalerforeningen innenfor rettsområdene skatt, avgift og familierett.

Næringsdrivende:
Driver du privat næring, kan du kostnadsfritt benytte Skattebetalerforeningen innenfor områdene skatte- og selskapsrett. Foreningen har også kompetanse om pensjon og trygd.

Omfang:
Avtalen gir inntil en halv times telefonkonsultasjon per år. Ubrukt tid overføres til neste år. Du får også tilgang til elektroniske tjenester, som Skattehåndboken, medlemsblad mm.

Slik bruker du avtalen 

(Du må være logget inn for å se avtalen)