Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Medlemsfordeler
Illustrasjonsbilde, utendørs, snø, skog, to damer som koser seg.

Ansvarsforsikring 2019

Alle medlemmer har anledning til å tegne Ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Ansvarsforsikring for leger er et supplement til legers alminnelige ansvarsdekning i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk pasientskadeerstatning dekker skader oppstått som følge av feilbehandling i helsetjenesten i Norge. Skaden må medføre et økonomisk tap.

Les mer om NPE

Ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen

Ansvarsforsikring kan bestilles på min side.

Hva forsikringen dekker

Forsikringssummer

 • rettslig erstatningsansvar for økonomisk tap kr 10 000 000 (kr 5 000 000 i 2017)
 • oppreisningsansvar kr 300 000 (kr 200 000 i 2017)
 • rettshjelp kr 1 000 000 (kr 500 000 i 2017)
 • formuesansvar (tap som ikke skyldes skade på person eller ting)  - kr 1 000 000 (Ny dekning)

Mulighet for utvidede dekninger (Nytt)

 • Forsikringssum rettshjelp kan økes til kr 2 000 000 - premie kr 3 000
 • Forsikringssum formuesansvar kan økes til: 
  - kr 5 000 000 - premie kr 3 000
  - kr 10 000 000 - premie kr 5 000

Forsikringssummen i den kollektive ansvarsforsikringen er inkludert i dekningene over. Egenandelen utgjør kr 6 000. Ønsker du å tegne tilleggsforsikring melder du fra direkte til Tryg gjennom å sende en mail til legeforeningen@tryg.no

Meldingen må inneholde fullt navn, adresse, organisasjonsnummer samt hvilke forsikringsdekninger og forsikringssummer som ønskes. Ønsker du å bli kontaktet pr telefon, vennligst noter dette i mailen. Påfør telefonnummer og du vil bli kontaktet av Tryg.

Andre dekninger inkludert i den kollektive ansvarsforsikringen

 • Forsikringssum personvern og nettsikkerhet ("Cyber light") - kr 500 000 (Ny dekning)
 • Forsikringssum for bærere av MRSA og som av denne grunn ikke kan jobbe i en midlertidig periode(karantene) lege: kr 50.000 per måned, student: kr 25.000 per måned. Maks 6 måneder. (Ny dekning)

Hvor forsikringen dekker

Ansvarsforsikringen dekker medisinsk feilbehandling i Norden, ved akutt legehjelp på reise over hele verden, ved engasjementstillinger som lege i inntil tre måneder i hele verden og i land på FNs liste over utviklingsland. Arbeid i land på FNs liste over utviklingsland skal meddeles Tryg Forsikring på forhånd. Forsikringen dekker også juridisk bistand i tilknytning til behandlingen av kravet om erstatning.

Presiseringer

Forsikringen dekker ikke skader som kan søkes dekket av NPE. Det innebærer at forsikringen i Norge kun dekker skader som ikke medfører økonomisk tap, dvs oppreisningserstatning.

Forsikringspremien utgjør kr 400 per år, og innkreves sammen med kontingentens første termin. Forsikringen koster kr 55,- per år for studenter.

Skader meldes Tryg Forsikring pr mail: ansvar@tryg.no 
Alternativt pr telefon: +47 0 40 40

For utfyllende informasjon, se forsikringsvilkårene.

Spørsmål og svar