Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Om oss

Judith Rosta

Sosiolog, ph.d., sykepleier, seniorforsker

Judith Rosta Foto: Legeforeningen

E-post: judith.rosta@legeforeningen.no 
Telefon 23 10 90 00 (sentralbord)

Forsker ved LEFO i 100%-stilling.

Faglige interesser:

  • Legers arbeidssituasjon
  • Legers livsstil og helse
  • Spørreundersøkelser og kvantitative dataanalyser

Publikasjoner:

Forskningsformidling:

Se også Judith Rosta engelske profilside.