Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Alle konferanser

IPOQ 2020 – 6th Nordic research conference, Oslo 2-3 March

Main theme for IPOQ 2020: "Digitalizing and new technology: Impacts on work climate, professional identity and patient care - Challenges and opportunities"
31. oktober 2019
Main theme in IPOQ 2020: Digitalizing and new technology: Impacts on work climate, professional identity and patient care. Photo: Colourbox.com
Welcome to LEFO's 6th interdisciplinary Nordic research IPOQ-conference: Interactions between Professions, Organisation and the Quality of Healthcare. Photo: Colourbox.com