Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Konferanser

Her finner du materiell fra konferanser vi selv har holdt de senere årene, og informasjon om planlagte forskersamlinger.
13. august 2019