Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Juridification and Social Citizenship

Berit Bringedal, foredrag på forskerseminar i regi av Senter for profesjonsstudier, HIOA, med utgangspunkt i hennes publikasjon „Professionalism, discretion and juridification: Social inequality in health and social citizenship“ i artikkelsamlingen Juridification and Social Citizenship, 6. november, Høgskolen i Oslo og Akershus.
8. november 2014

Mer info:

LEFOs prosjekter med beslektet tematikk:

  • Profesjonell autonomi og samfunnsmessig regulering: Vi samarbeider med flere miljøer i vår forskning om forholdet mellom legers profesjonelle autonomi og myndighetenes regulering av deres virksomhet, så som Uni Research Rokkansenteret.
  • Prioritering i praksis: Vi samarbeider med forskere ved Universitetet i Bergen og Uni Research Rokkansenteret. I samarbeid med Benedicte Carlsen studerer vi bruk av retningslinjer som styringsverktøy i helsetjenesten. Våre studier av prioritering og sosial ulikhet pågår i samarbeid med Kristine Bærøe (UiB). Analyser av hvordan ulike prioriteringsverktøy virker, skjer i samarbeid med Bærøe og Carlsen, i tillegg til Henriette Sinding Aasen (UiB), og Anne-Mette Magnussen (HiB).