Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Fra huslege til legehus

Fra huslege til legehus. Tanker om endringer i legenes plass og medvirkning ved helsemessig (og sosial) oppfølging av hjemmeboende med alvorlige og sammensatte problemer. Olaf Gjerløw Aasland, foredrag holdt på kommunelegemøtet for Aust- og Vest Agder, arrangert av Fylkesmannen i Aust-Agder, Arendal, 4.–5. februar 2015.
3. mars 2016

Temaene for møtet i 2015 var "Interkommunale samarbeidsrelasjoner om helse- og legetjenester" og "Primærhelsetjenestens rolle og samhandling med spesialisthelsetjenesten".