Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Studier med data fra Legepanelet

Hvordan påvirkes legers personlige og profesjonelle liv av uheldige hendelser?

Aasland OG, Førde R / Forde R. I: Bratand SZ, Lundevall S, red. Læring av feil og klagesaker. Oslo: Rapport fra Helsetilsynet 7/2009: 24-9.
13. september 2009

 Article in Norwegian. Abstract not available in English. Contact us for more information.

 Artikkelen er kapittel 3 i rapporten, og kan leses i fulltekst her.