Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2014

Legekunsthåndverker / The artisans of surgery

Øvelse og erfaring er grunnleggende i kirurgien. Men er det ikke så viktig med talent? spør Olaf G. Aasland i en lederartikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 134).
13. mai 2014

Editorial in Norwegian, with English translation. Introduction: “Practice and experience are fundamental to surgery. But isn’t talent important, too?”

Abstract on PubMed is not available. Read the full text version in English via this site.  
Contact us for more information.

Aaslands lederartikkel kan leses i fulltekst her.