Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2010

Forskere fornøyd med det meste – unntatt lønnen

Nylenna M, Aasland OG. LVS-info 2010; nr. 3: 8-10.
13. september 2010

Article in Norwegian.

Abstract not available in English.

Les hele artikkelen via denne lenken (pdf). Se også hjemmesiden til Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger.