Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2008

Veiene ut av virkeligheten - fra rus til selvmord

Aasland OG. I: Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 213-9.
13. september 2008

Article in Norwegian.
Report - Abstract not available on Pubmed.
Contact us for more information.