Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2008

Hva får vi igjen for de obligatoriske kurs i spesialistutdanningen?

Münter Sellevold OF, Stenseth RM, Aadahl P, Bjørngaard M, Dragsund S, Aasland OG. NAForum 2008; nr. 1: 32-7.
13. september 2008

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Les artikkelen via nettsiden til Norsk anestesiologisk forening (alle årganger av NAForum fins tilgjengelig i fulltekstversjon, pdf).