Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2008

Brev til redaktøren: O. G. Aasland og R. Førde svarer

Aasland OG, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 2351.
13. september 2008

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Korrespondanseinnlegget er et tilsvar på Magnussen J. Legers kritikk - ikke bare faglig. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2351, og kan leses i fulltekst her.

Artikkelen det refereres til.