Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2002

Recruitment to and motivation for nursing education and the nursing prefession

Rognstad M-K. Journal of Nursing Education 2002; 41 (7): 321-5.
13. september 2002

Abstract not available on Pubmed

Contact us for more information.

Read the article in full text by the attached file (pdf).