Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2001

Retningslinjer for lindrande sedering

Førde R / Forde R. Aftenposten (morgenutgave) 8.3. 2001.
13. september 2001

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available.

Contact us for more information.

Kronikken er dessverre ikke tilgjengelig i nettversjon.