Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2001

Ny versjon av Helsinki-deklarasjonen / New version of the Helsinki Declaration

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 6.
13. september 2001


Article in Norwegian.
 
Editorial - Abstract not available on Pubmed.
 
Contact us for further help.
 
Lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, les hele artikkelen her.  
 
Sammendrag/inngangsingress: Hjørnesteinen i forskingsetikken er endra.