Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1999

Tre legegenerasjoner gjennom ett århundre

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4591-4.
15. september 1999

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.
 
Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett. Artikler i sjangeren "Personlige opplevelser" har heller ikke sammendrag .  

Contact us for more information.