Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1999

Self-criticism, dependency and depressive symptoms in a nationwide sample of Norwegian physicians

Vaglum P, Falkum E. Journal of Affective Disorders 1999;52(1-3):153-9.
15. september 1999

Article in English.

Abstract on Pubmed:

Department of Behavioural Sciences in Medicine, University of Oslo, Norway.
This cross-sectional study examines the associations between dysfunctional beliefs concerning self-criticism and dependency and self-reported depressive symptoms in a nationwide representative sample of Norwegian physicians (N = 836). The dysfunctional beliefs were measured by the Dysfunctional Attitudes Scale (DAS), and depressive symptoms by the "severe depression" subscale of the General Health Questionnaire. Women reported more depressive symptoms than men, whereas men reported more dysfunctional attitudes, especially concerning self-criticism. Both self-criticism and dependency were significantly associated with level of depressive symptoms in male doctors when age and their medical speciality were controlled, whereas no such relationship was demonstrated in female doctors, except for a bivariate association between depressive symptoms and two single indicators of dependency.

Contact us for more information.