Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1999

Den moderne legerollen: Å gjenopprette balansen mellom hjerne og hjerte

Aasland OG. Omsorg 1999;(1):28-30.
15. september 1999

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Sammendrag ikke tilgjengelig på Internett, se lenken til tidsskriftet Omsorg.  
 
Contact us for further help.