Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1998

Alle norske leger på nettet i år 2000?

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118(12): 1928.
15. september 1998

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening ble publisert i seksjonen "Nyheter og reportasjer" og utgavene før 2000 er dessverre ikke tilgjengelig i nettversjon.

Sammendrag/ingress:

Mens det ved årsskiftet 1996-97 var to av fem leger som hadde tilgang til Internett var det ett år senere tre av fem. Fortsetter denne trenden vil alle leger være på nettet ved årtusenskiftet.