Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1997

Legers arbeidsmiljø i sykehus og i helsetjenesten for øvrigAasland OG. I: Guldvog B. (Ed.) Helsepersonellets arbeidsmiljø og jobbtilfredshet. HELTEF, 1997, 68-84.
15. september 2011

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.