Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1996

The Norwegian research programme on physician health and welfare

Working conditions and standards of life for Norwegian physicians in the 1990s as seen by themselves. The Norwegian research programme on physician health and welfare Aasland OG. In: Larsen, Ø. (Ed.) The shaping of a profession: Physicians in Norway, past and present. Canton MA (USA) 1996: Science History Publications, p. 467-469.
15. september 1996

Article/editorial in English.

Abstract not available.

Contact us for more information.