Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1996

"Stockholm open" i prioritering / "Stockholm open" in prioritization

Aasland OG, Førde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 3372-3.
15. september 1996

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Artikkelen ble publisert i spalten ”Brev fra…”. Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett.