Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1996

Psychosocial Work-environment and Job Satisfaction

Falkum E. In: Larsen, Ø. (Ed.) The shaping of a profession: Physicians in Norway, past and present. Canton MA (USA) 1996: Science History Publications, p. 481-490.
15. september 1996

Article in English.

Abstract not available.

Contact us for more information.